Social Innovation changes face of the cities

I wanted to share with you observations by David Barrie. He reviews examples of social innovation that changes the face of the city. There are similar things in Lithuania worth mentioning as well.

P1050172

For example arts and culture ( Street Music Day ) come out into the public, the street becomes part of life. Social relations are changing: strangers meet to share emotions and activities together (bubbler ), some second hand stuff ( fleamarket at teachers’ house), their skills and experience ( Eco Wave at Gedimino 9), ideas ( Pecha Kucha ) or just simply talk to each other. Artists and other active people are changing their communities inside Vilnius as well: starting in Uzupis adn ending with Newtown . Coworking in our Hub is part of this movement as well. And that’s just the beginning:).

Naujamiesčio nauja autobusų stotelė

Continue reading “Social Innovation changes face of the cities” »

Kaip socialinės inovacijos keičia miesto veidą

Šiame įraše dalinuosi su jumis David Barrie pastebėjimais. Jis apžvelgia socialinių inovacijų pavyzdžius, kurie keičia miestų veidą. Lietuvoje taip pat  yra vertų paminėjimo dalykų.
P1050172
Menas ir kultūra (gatvės muzikos diena) išeina į viešumą, tampa gatvės gyvenimo dalimi. Keičiasi socialiniai santykiai: nepažįstami žmonės buriasi į vienkartines akcijas (burbuliatorius) ir dalinasi savo savo daiktais (blusturgiai Mokytojų namų kiemelyje), patirtimi (Eko Banga Gedimino 9), idėjomis (Pecha Kucha) ar tiesiog bendrauja. Menininkai ir kiti aktyvūs žmonės kuria bendruomenes keisdami savo rajono veidą, nuo Užupio iki Naujamiesčio . Coworking’as mūsų Hube taip pat šito judėjimo dalis. Ir tai tik pradžia:).

Naujamiesčio nauja autobusų stotelė

Gal tu gali paminėti savo pavyzdžius?

Continue reading “Kaip socialinės inovacijos keičia miesto veidą” »

Gyvenimas Hub’e (2) – trendspotting & trendsetting

Prieš kelias savaites papasakojau apie Hubo narius, dabar noriu supažindinti su Hube vykusiais ir planuojamais renginiais. Įpusėjo antras Hubo gyvavimo mėnuo, per tą laiką įvairiuose renginiuose, kurie vyko pas mus apsilankė daugiau nei 200 žmonių. Hubo plėtros strategija rėmėsi idėja, kad renginiai turi atspindėti Hubo idėją ir didinti mūsų žinomumą. Galvojom, kad būtent renginiai yra geriausia priemonė pritraukiant naujus narius. Vidiniai renginiai skirti narių bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti, apie juo parašysiu atskirai. Išoriniai renginiai taip pat atspindi mūsų narių interesus, bet pagrindinė mintis, tai siekis per renginius apsikeisti naujausia informacija ir patirtimi mus dominančiose srityse: socialinės inovacijos, startupai, viskas, kas susiję su IT ir web’u ir pan. Renginių forma – dirbtuvės – workshop’as, aktyviai įtraukiant dalyvius. Vienas dalykas, kurio norime išvengti, tai renginių dubliavimas ar kažkokių bendrinių temų, sričių pasirinkimas. Tai yra, jeigu organizuotume seminarą apie verslo plano rengimą, norėtume, kad jis būtų išskirtinis, pristatantis naują trendą ar įdomų sprendimą. Norime pastebėti ir/ar iškelti naujus reiškinius ir tendencijas.

tadas jersovas
Tadas Jeršovas

Pradžia buvo spalio 28 dieną: surengta Hub Pre – opening party su Tadu Jeršovu, tai buvo pirmas viešas Hubo renginys naujose patalpose. Atvirai kalbant, aš Tado nepažinojau, tik buvau pastebėjęs internete, kad jis mėgsta keliauti po kalnus ir atstovauja kelionių inventoriaus ir drabužių gamintojus. Kai susisiekiau su juo paaiškėjo, kad jis turi ir vertingos frylancerio patirties, yra įkūres keletą internetinių parduotuvių, išbandęs skirtingus verslus ir veiklos sritis. Mano akimis jis yra puikus frylancerio įsikūnijimas – savo pomėgį pavertė pajamų šaltiniu, suderino darbą ir malonumus.

Continue reading “Gyvenimas Hub’e (2) – trendspotting & trendsetting” »

Can social business save the world?

Today I came across a post by Auren Kaplan on social entrepreneurship in the Huffington Post. Auren gives short overview of some of the more known stakeholders in the field of social entrepreneurship. And I am not going into the discussion of differences between social business and social entrepreneurship this time. However I included his post, partly because he mentions The Hub Network as well and our coworking center aspires to join the Network some time soon. On the other hand social business/entrepreneurship is still unknown subject in Lithuania, although in UK alone there are over 60.000 social businesses, with turnover of over 3 billion pounds. Just to remind the readers that social business is about using business like approach in solving social and environmental problems, by selling services and/or products.

Here is Auren’s post: „Want to end poverty? There is a lot of work to be accomplished. According to GiveWell.org, over 2.5 billion people live on just $2 per day — more than one-third of all humanity. The vast majority of the population of the African continent is included in those statistics. For some perspective, the United States has roughly 307,000,000 citizens. Given those statistics, the amount of people living on $2 per day is equivalent to nine United States’ of Americas. That is a lot of people in poverty — too many — that need the help of first world institutions (like business) to empower them. So what has humanity been doing to create lasting solutions to the issue of pervasive poverty? ….

Continue reading “Can social business save the world?” »

Ar socialinis verslas išgelbės pasaulį (2)

Šiandien pamačiau neblogą Auren Kaplan įrašą apie socialinį verslą the Huffington Post. Noriu ir su jumis pasidalinti. Jis išvardija žinomiausius socialinio verslo plėtotojus, tarp jų paminėdamas ir coworking’o centrų tinklą The Hub Network, į kurį lygiuojasi ir Hub Vilnius. Be to socialinis verslas vis dar mažai žinomas Lietuvoje, nors vien tik Didž. Britanijoje veikia virš 60.000 socialinių verslų, kurių bendra apyvarta viršija 3 mlrd. svarų. Priminsiu, kad socialinis verslas, tai verslo modelis, kurio veiklos pagrindas yra socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimas parduodant savo paslaugas ar produktus.

Čia Auren įžanga: „Want to end poverty? There is a lot of work to be accomplished. According to GiveWell.org, over 2.5 billion people live on just $2 per day — more than one-third of all humanity. The vast majority of the population of the African continent is included in those statistics. For some perspective, the United States has roughly 307,000,000 citizens. Given those statistics, the amount of people living on $2 per day is equivalent to nine United States’ of Americas. That is a lot of people in poverty — too many — that need the help of first world institutions (like business) to empower them. So what has humanity been doing to create lasting solutions to the issue of pervasive poverty? ….

Continue reading “Ar socialinis verslas išgelbės pasaulį (2)” »